Menu
home
>>
ทางหลวงชนบท คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน เตรียมเปิดใช้สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะบนถนนสาย ชม.3035 เชื่อมเชียงใหม่ – อ.จอมทอง พฤษภาคม 2563 นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมความพร้อมเปิดใช้สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.3035 เป็นถนนเชื่อมอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กับทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – อ.จอมทอง) ซึ่งได้รับการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 27.557 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรจากอำเภอทางด้านใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเข้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปริมาณรถบรรทุกมากกว่า 1,700 คัน/วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผ่านสายทาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ถนนชำรุดอย่างรวดเร็วก่อนกำหนด และอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุในสายทาง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน
1 แห่ง บริเวณ กม.ที่ 10+600 ด้านซ้ายทาง (ขาเข้าเชียงใหม่) ขณะนี้สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ ดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบก่อนจะเปิดใช้งานจริงในเดือนพฤษภาคม 2563 ต่อไป

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content